Zaloguj
Strona główna PROJEKTY "Bliżej świata"
Bliżej świata - aktywizacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnej młodzieży w Krapkowicach PDF Drukuj Email
niedziela, 13 marca 2011 13:04

Miło jest nam Państwa poinformować że Fundacja na Rzecz Rozwoju Hipoterapii „KONIE - DZIECIOM" realizuje projekt „Bliżej świata-aktywizacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnej młodzieży 
w Krapkowicach”,  który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu
nr POKL.07.02.01-16-039/10 - Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL.

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych.
Sytuacja w naszym kraju , stawia przed osobami niepełnosprawnymi wiele barier, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają  im zaistnienie na rynku pracy.
Tymczasem niepełnosprawność umysłowa jak i fizyczna nie oznacza braku aktywności zawodowej. Osoby te często nie mogą uzyskać zatrudnienia nie dlatego, że są niepełnosprawne, ale dlatego, że nikt nie nauczył ich w sposób adekwatny do ich możliwości, jak wykonywać poszczególne prace i odnaleźć się w społeczeństwie, a także nie wskazano im ich indywidualnych predyspozycji i możliwości zawodowych.
Żadna osoba niepełnosprawna nie będzie w stanie podjąć pracy bez zapewnienia jej odpowiedniej terapii i maksymalizacji możliwości fizycznych i psychicznych.
Niezbędna jest zatem rehabilitacja i to taka która wpływa nie tylko na strefę fizyczną, ale również na intelektualną i emocjonalną.
Biorąc pod uwagę wymienione czynniki fundacja postanowiła wyjść naprzeciw tym problemom. Projekt „Bliżej świata” składa się z następujących bloków

- Warsztaty funkcjonowania w środowisku administracyjnym
Mają one na celu , pokazanie uczestnikom w jaki sposób poruszać się w świecie.
Warsztaty zakładają praktyczna naukę funkcjonowania w środowisku administracyjnym.
Program zakłada wizytę na poczcie i samodzielne nadanie listu lub przesyłki, samodzielny zakup biletu i odnalezienie rozkładu jazdy pociągu lub autobusu, wizytę w banku, na policji.
Uczestnicy poznają pojęcia wartości pieniądza czy też wagi własnego podpisu złożonego np.: na umowie pożyczki. Dla wzmocnienia efektu warsztaty będą nagrywane i analizowane
w grupie, co pozwoli im samodzielnie ocenić wykonywane zadania.

- Warsztaty doradztwa zawodowego.
Są one realizowane poprzez

- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, który wskaże w jakim kierunku należy rozwijać predyspozycje osób niepełnosprawnych , aby mogły się odnaleźść na rynku pracy
- Warsztaty motywacyjne Ich zadaniem jest wzmocnienie własnej wartości, komunikacji społecznej, asertywnej postawy w zyciu, radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
Tematy poszczególnych zajęć i sposób ich prowadzenia  zostały dostosowane do możliwości intelektualnych uczestników
-Kurs komputerowy dla osób niepełnosprawnych
Dla osób mocno upośledzonych psychicznie szkolenie będzie treningiem intelektualnym, przybliży im zasady działania komputera, rozwieje obawy związane z obsługą sprzętu, pozwoli poszerzyć horyzonty myślowe a także zwiększyć sprawność intelektualną.
W przypadku osób o małym stopniu upośledzenia można liczyć także na takie korzyści jak, umiejętność tworzenia dokumentów na potrzeby własne, obróbki grafiki, tworzenie prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym co jeszcze bardziej poprawi ich zdolność logicznego myślenia. Dodatkowo osoby po takim kursie będą potrafiły samodzielnie pozyskiwać informacje z Internetu.

- Rehabilitacja psychoruchowa Odbywa się ona poprzez trzy formy
a) hipoterapia
b) leczniczo-pedagogiczną jazdę konną
c) hydroterapia
Ma ona na celu poprawę kondycji fizycznej Beneficjentów projektu.

Mamy nadzieję , że dzięki realizacji tego projektu, uda nam się poprawić sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Zniwelować bariery, które utrudniają lub uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie w dorosłym życiu.

 

Sponsorzy

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
KAROL CEBULA
..........................................................
DANUTA JAZŁOWIECKA
..........................................................
LECH PREMIUM pub
Elżbieta Kaczmarek

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Newsletter

Nazwa:

Email:

2010 Hipoterapia OPOLE | Wszelkie Prawa Zastrzeżone 

designed by ::K&C