Fundacja Na Rzecz Rozwoju Hipoterapii „Konie–Dzieciom” Drukuj

Rada Fundacji „KONIE – DZIECIOM”:

dr nauk med. Artur KOZOŁUB - Przewodniczący Rady Fundacji, Fundator

mgr Jacek BABIUCH  - Członek Rady Fundacji, Fundator

mgr inż. Henryk CZAJKOWSKI - Członek Rady Fundacji, Fundator

dr nauk med. Mariusz WIERZBICKI - Członek Rady FundacjiZarząd Fundacji „KONIE – DZIECIOM”:

Alicja Głowacka – Prezes Zarządu, Fundator

Marzena Mika – Wiceprezes Zarządu

Stefan Głowacki – Wiceprezes Zarządu