Hipoterapia 2010 Drukuj
poniedziałek, 19 kwietnia 2010 00:00
PROGRAM DOTOWANY ZE ŚRODKÓW GMINY OPOLE

FUNDACJA NA RZECZ ROZOJU HIPOTERAPII „KONIE – DZIECIOM” ogłasza nabór beneficjentów do programu "Hipoterapia – rehabilitacja konna".  
Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów do Prezesa Zarządu w dniach od 19 kwietnia do  27 kwietnia 2010 roku w godzinach  7:00 – 9:00 i  14:00 – 15:45 pod adresem:
Opole ul. 1 Maja 9  - I piętro pokój nr 31
Ogłoszenie listy Beneficjentów programu 28.04.2010.
Wymagane dokumenty:
1. Karta Kwalifikacyjna - wypełniona przez lekarza,  z podanym (obowiązkowo) numerem ubezpieczenia NW dziecka.
2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( oryginał do wglądu)
3. Zgoda Beneficjenta pełnoletniego lub rodzica/opiekuna Beneficjenta na udział w zabiegach hipoterapii  ⃰
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ⃰
5. Zobowiązanie do uczestnictwa w terapii – 2 razy w tygodniu ⃰


⃰ Dokumenty - zgoda rodziców lub opiekunów na udział dziecka w zajęciach hipoterapii, zobowiązanie do uczestnictwa 2 razy w tygodniu oraz zgoda
na przetwarzanie danych osobowych rodzice podpisują w miejscu składania dokumentów.
Uczestnicy programu – mieszkańcy miasta Opola.
Przewidywana liczba beneficjentów - 10.
Dla każdego beneficjenta  zapewnia się 14 zabiegów hipoterapii – udział w terapii obligatoryjnie 2 razy w tygodniu.

Kryteria kwalifikacyjne:

1. Kompletność wymaganej złożonej dokumentacji.
2. Ocena stanu zdrowia dziecka.
3. W przypadku gdy Beneficjent jest osobą dorosłą pierwszeństwo mają osoby z wyższą grupą inwalidzką. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 603 99 16 16.

 Zapraszamy do wsparcia rehabilitacji metodą hipoterapii

przekazując 1% podatku

DZIĘKUJEMY :-)