Cele fundacji Drukuj

Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz:

a) pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym głównie poprzez częściową refundację kosztów związanych z konną terapia ruchową prowadzoną przez Fundację.

b) zapewnienia zajęć z hipoterapii pacjentom z upośledzeniem umysłowym lub upośledzeniem układu ruchu.

c) popierania i upowszechniania hipoterapii jako metody rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach u dzieci, młodzieży i dorosłych, a w szczególności u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo.

d) walki o prawa dzieci i osób niepełnosprawnych oraz ich społecznej akceptacji.

e) doskonalenia wiedzy i umiejętności hipoterapeutów.

f) objęcia hipoterapią jak największej ilości pacjentów jej potrzebujących.

g) troski o bezpieczeństwo i higienę zabiegów terapeutycznych.