Hipoterapia drogą do samodzielności Drukuj
czwartek, 09 kwietnia 2015 20:16

”Hipoterapia drogą do samodzielności”

 

Projekt przewiduje prowadzenie rehabilitacji metodą hipoterapii dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym – mieszkańców  Gminy Olesno.

Hipoterapia prowadzona będzie w ośrodku  Stajnia Zębowice w Zębowicach w okresie

od maja do września 2015 roku.

Zapraszamy do składania wniosków.

Wymagane dokumenty:

  1. Karta kwalifikacyjna (wypełniona przez lekarza)
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności, opinia lekarza, psychologa

Nabór trwa do 24.04.2015 roku,

dokumenty należy dostarczyć osobiście do biura Fundacji:

Opole   ul. Oleska 70 lokal nr 30 w dniach 20 – 24.04.2015 w godz. 11:00 do 17:00

lub drogą pocztową na adres (decyduje data otrzymania dokumentów a nie pieczęć pocztowa) :

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Hipoterapii "KONIE - DZIECIOM"

45-269 Opole

ul. Jankowskiego 22/8

 

Projekt dotowany ze środków Gminy Olesno.